Loading...

Opplæringskontoret Øst

Opplæringskontoret Øst2024-02-12T11:27:30+01:00

Velkommen innom oss!

Her holder vi til …

Kart og veibeskrivelse (levert av GoogleMap)

OBS! Fra 1.oktober 2020 endret vi navnet på kontoret til Opplæringskontoret Øst. Dette er en følge av regionreformen. Nå har vi utvidet godkjenningsområdet vårt til å gjelde fylkene Oslo, Akershus, Innlandet, Buskerud og Østfold. Vi har dessuten fått flere fagområder godkjent, langt flere enn de rene industri- og håndverksfagene som kontoret startet opp med. Vi er med andre ord et flerfaglig opplæringskontor bestående av ca 87 opplæringsbedrifter som representerer ca 45 ulike faggrupper.

Sammen arbeider vi med å legge forholdene til rette for lærlinger og opplæringsbedrifter. Kontoret er opprettet for å koordinere, kvalitetssikre og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæringskapasitet. Formålet er å rekruttere og utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, samt videreutdanne voksne arbeidstakere både med sikte på å ta fag-/svenneprøve og å gi etterutdanning. Vi samarbeider derfor tett med både offentlige myndigheter, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Hvert år gjøres det intensjonsavtaler med de enkelte bedriftene om inntak av lærlinger, og vi klarer å fylle de aller fleste. 


Vi har inngått et samarbeid med SafirWeb om bruken av den nye kompetanseboka. Her kan lærlingen logge seg inn og føre logg i forhold til sine læreplaner.

Nå har lærlinger fra Innlandet og Viken muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.

Fra 1. februar til 1. mars vil det være mulig for deg som er lærling i Innlandet eller Viken å søke på en utplassering i utlandet høsten 2020. I den sammenhengen kan du også få mer info om ordningen.

Les mer på nettsiden til Innlandet (Internasjonalt Servicekontor) http://www.reisut.no/ eller på Facebook.

Viken sine sider har du her:  Viken nettsiden eller på Facebook.

Hvert år reiser hundrevis av lærlinger til ulike land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

Det er flere måter å ta fag-/svennebrev på, en behøver ikke starte som lærling.

Les mer om ordningene som finnes her. Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning som gir voksne med lang og allsidig praksis i faget mulighet til å ta et fag-/svennebrev uten å ha vært elev i videregående skole eller uten å har vært lærling. Fag-/svennebrevet er likeverdig uansett om du har vært lærling eller praksiskandidat. Men voksne kan også tegne lærekontrakt. Nå har en også innført ordningen FAGBREV PÅ JOBB. Nå trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen.

Siste nytt

Gå til toppen