Kompetansen bedriftene trenger fremover

 

Kompetansen som bedriftene har behov for fremover, har NHOs medlemsbedrifter for fjerde år på rad fortalt gjennom NHOs kompetansebarometer. Det er tre fagområder som særlig peker seg ut og som bedriftene sier de vil trenge mer av de neste fem årene. Det er:

  • Fagarbeidere i håndverksfag.
  • Ingeniører og teknologer.
  • Folk med kompetanse innenfor samfunnsfag, juridiske og administrative fag.

6 av 10 bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Det er 7 prosentpoeng høyere enn i fjor viser undersøkelse, som er gjennomført av NIFU. Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov sier:

  • 4 av 10 at de har tapt kunder eller markedsandeler.
  • I underkant av 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten
  • 2 av 10 har redusert virksomheten.

Bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte, dernest gjennomgå nyansettelser. – Dette viser at det fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. – Årets undersøkelse bekrefter dermed sentrale funn fra tidligere undersøkelser. – Etterspørselen etter fagarbeidere og teknologer er fremdeles stor blant NHOs medlemsbedrifter. Flere må få kunnskap om alle muligheten yrkesfag gir, og vi trenger et teknologiløft i hele utdanningssystemet, sier Skogen Lund.

Stor behov for yrkesfag

Når det gjelder utdanningsnivå, melder bedriftene om et spesielt stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole. Nesten 6 av 10 bedrifter sier det er aktuelt å øke kompetansen til de ansatte gjennom å legge til rette for at de tar fagbrev eller svennebrev. – Det viser en stor vilje hos virksomheter til å gi ufaglærte formell kompetanse, sier Skogen Lund. Blant store bedrifter er det også betydelig behov for ansatte med bachelor og mastergrad. Norske bedrifter investerer mye i kompetanseutvikling, og vi har et lærende arbeidsliv. Men undersøkelsen viser at mange bedrifter savner økonomiske støtteordninger for kompetanseutvikling. – Det er også viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb, avslutter Skogen Lund.

Les mer om NHOs Kompetansebarometer her:

2017-09-14T11:30:24+02:00
Gå til toppen