Arkiv

Arkiv2017-03-26T19:56:11+02:00

På tide å søke sommerskole

På tide å søke sommerskole   Mangler du bestått karakter i matte, engelsk, kroppsøving eller naturfag fra yrkesfag? Da kan sommerskolen være tingen. Oppland fylkeskommune arrangerer også i år sommerskole. Sommerskolen er et unikt tilbud for deg som mangler karakter i noen av de mest sentrale fellesfagene. Du får gratis, intensiv opplæring i et godt sosialt miljø, med tett oppfølging og eksamensrelevant undervisning. Du går opp til eksamen uten å måtte betale noe, og resultatene fra sommerskolen lastes inn i Vigo i tide til å være med på førsteinntaket til videregående opplæring. For lærlinger er det viktig å huske på at alle fellesfag må være bestått for å få fagbrev, og de må være bestått seinest to år etter avlagt fagprøve. Mer info om sommerskolen her.

Stor mangel på håndverkere i 2030

Journalist Trude G Dale i Oppland Arbeiderblad har intervjuet regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet og skrevet en artikkel om det framtidige arbeidsmarkedet. – Ifølge prognosene vil vi mangle 90.000 fagarbeidere og håndverkere i 2030. Knappheten på arbeidstakere, vil påvirke lønnsnivået, mener Christl Kvam. Hun tror med andre ord at rørleggere, tømrere, snekkere og andre typer håndverkere vil bli blant lønnsvinnerne i framtiden. Det samme gjelder ingeniører, som allerede er etterspurt arbeidskraft i både privat og offentlig sektor. Les artikkelen her

Årets julemiddag på Sanner

Snart er det igjen duket for et nytt julemiddag-arrangement på Sanner Hotel. Hvert år innbyr OHIH lærlinger, faglige ledere og andre kontaktpersoner til den årlige hyggekvelden. I år blir det onsdag 14.desember (kl. 18.00) Det årlige arrangementet har blitt en populær begivenhet. Her får lærlinger og faglig personell fin anledning til å komme sammen og bli bedre kjent. Og ikke minst utveksle erfaringer innenfor sine respektive fagområder. Send påmelding til erling@ohih.no

Årets julemiddag på Sanner

Hvert år innbyr OHIH lærlinger, faglige ledere, instruktører og kontaktpersoner til den årlige julemiddagen på Sanner Hotell og arrangementet har blitt en populær begivenhet. 15.desember kom ca 30 lærlinger og faglig personell sammen og fikk en fin anledning til å bli bedre kjent og utveksle erfaringer innenfor sine respektive fagområder. Takk til alle dere som møtte opp. Velkommen igjen alle neste jul. Hilsen Kent og Erling

Vi er i rute

Snart begynner oktober, og selv om noen fortsatt mangler tilbud, har de fleste av VG2 elevene som sluttet før ferien, ordnet seg med videre utdanning. Enten har de fått lærlingplass, begynt påbyggingsfag eller fortsetter med yrkesrettet utdanning i VG3 på videregående skole. OHIH har snart kommet opp i 30 påbegynte kontrakter, og dette er litt over forventet og budsjettert. Men snart starter planleggingen av lærlingåret 2016. Vi tar en ringerunde til våre medlemsbedrifter for å skrive intensjonsavtaler for det kommende året. Også skolen på sin side forbereder sine VG2 elever med å finne bedrifter, som for eksempel i faget "Prosjekt til fordypning". Her vil elevene bli bedre kjent med bedriftene ved å jobbe noen timer i uka. Og bedriftene blir bedre kjent med elevene.

Gå til toppen