Forside

Kompetansen bedriftene trenger fremover

  Kompetansen som bedriftene har behov for fremover, har NHOs medlemsbedrifter for fjerde år på rad fortalt gjennom NHOs kompetansebarometer. Det er tre fagområder som særlig peker seg ut og som bedriftene sier de vil trenge mer av de neste fem årene. Det er: Fagarbeidere i håndverksfag. Ingeniører og teknologer. Folk med kompetanse innenfor samfunnsfag, [...]

Kompetansen bedriftene trenger fremover2017-09-14T11:30:24+02:00

Hospitering – bedrifter inn i skolen

Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller på en skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre. Fylkesopplæringssjefen har de siste årene gitt tilbud til lærere om etterutdanning i form av hospitering ute i bedrifter. Samarbeid mellom skolene og arbeidslivet er viktig. Vi ønsker [...]

Hospitering – bedrifter inn i skolen2017-06-08T12:05:42+02:00

Nytt kurs for instruktører og faglig ledere

I mai i fjor holdt vi kurs for instruktører og faglig ledere her i kantina i Jaren Næringspark. Kurset var gratis for alle medlemsbedriftene våre og omfattet bl.a.: om å ha lærling/ lærekandidat forpliktelser læreplaner interne opplæringsplaner kommunikasjon veiledningsarbeid vurdering, herunder ½ års samtale og minifagprøver Engebret Kraabøl (representant fra Oppland Fylkeskommune) var ansvarlig for gjennomføringen [...]

Nytt kurs for instruktører og faglig ledere2017-03-18T11:00:00+01:00
Gå til toppen