Hovedmodellen for fag under opplæringsloven er 2 år i skole og 2 år i bedrift. For å kunne tegne lærekontrakt må en normalt ha bestått aktuelt VG1 og VG2.

Det er noen unntak fra hovedregelen, så hvis du har noen spørsmål ta kontakt med opplæringskontoret eller fylkeskommunen i ditt fylke.