Lærlinger får lønn i læretiden. I løpet av 2 år i lære vil du tjene det en fagarbeider tjener i løpet av ett år. Du begynner relativt lavt og stiger etter hvert som du lærer faget og produserer mer.

Hovedmodellen for fagopplæring har 2 års opplæring i videregående skole (VG1 og VG2), pluss 2 års læretid i bedrift med ca 50% opplæringstid og ca 50% verdiskapingstid.

Lærlingens timefortjeneste utgjør en prosentandel av timefortjenesten, eksklusive alle tillegg, for nyutdannede fagarbeidere i bedriften.

For mer informasjon om lønn vises til Fellesforbundets overenskomster i de ulike fag. Fellesforbundet representerer de fleste yrkesfagene i yrkesfagopplæringa.

Ved overtidsarbeid regnes lønn og overtidstillegg etter hjelpearbeiderlønn.