Hovedmodellen for fag under opplæringsloven er 2 år i skole og 2 år i bedrift. For å kunne tegne lærekontrakt må en normalt ha bestått aktuelt VG1 og VG2.

Det er noen unntak fra hovedregelen, så hvis du har noen spørsmål ta kontakt med opplæringskontoret eller fylkeskommunen i ditt fylke.

OKØ vil anmode elever fra hele landet å søke lærlingplass hos oss, spesielt i følgende fag:

 • Produksjonselektroniker
 • Dataelektroniker
 • Industriteknologi

Søknad sendes OKØ så raskt som mulig. Inntak skjer gjennom hele året, men med hovedinntak samordnet med fylkets søknadsfrister til videregående skoler, dvs. 1. mars. For å være sikker på best mulig behandling av søknaden din, må du huske på å også søke læreplass via Vigo.

OKØ skal ha lærlinger i flere fag.

Fremgangsmåten for inntaket skjer som følger:

 • Inntaksprossessen skjer allerede fra terminkarakteren for første termin blir utstedt, omkring 20. januar. Erfaringsmessig viser det seg at det er stor rift om plasser i enkelte fag, og det kan være lurt å være tidlig ute med søknad.
 • Skriftlig søknad med vedlegg (karakterutskrift, attester) sendes OKØ
 • OKØ får i tillegg også søkerlister i aktuelle fag fra fylkeskommunene.
 • Intervjuer skjer i lærebedriften, og det er bedriften selv som avgjør hvem som får tilbud om læreplass.
 • Avtaler om læreplasser kan inngås med betingelse om at det ikke skjer vesentlig endringer i karakterer og fravær.
 • Start for alle nyinntatte lærlinger skjer i juni etter at skolesemesteret er avsluttet. Det vil bli sendt ut egen innkalling med nærmere informasjon. Alle nye lærlinger samles 1 dag, og får felles informasjon fra OKØ.
 • Det vil bli ca 4 ukers ferie etter første læreuke, hvis ingenting annet blir avtalt mellom deg og bedriften.
 • Hvis du ønsker sommerjobb i din ferie, kan du ta kontakt med egen bedrift. Det kan hende de trenger hjelp i ferien, og du vil få lønn som ferievikar.