Fagbrev på jobb er en ny ordning (innført høsten 2018) der voksne som er i lønnet arbeid kan få en vurdering av realkompetansen, få restopplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. 

Hittil har du enten måttet fullført læretiden som lærling eller vært praksiskandidat, som krever fem års praksis i faget for å melde deg opp til fagprøven. Nå trenger du bare ett års praksis for å søke arbeidsgiver og fylkeskommunen om å delta i ordningen Fagbrev på jobb.

Målet er å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta fagbrev/svennebrev. Målgruppen for Fagbrev på jobb er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Som har noe praksis i faget, men trenger veiledning og opplæring før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven.

Les mer om ordningen her