EKSAMENSHJELP

Tidligere gi fagtte eksamener i alle
Les mer om fag og svenneprøver her
Eksamenskalender

 ORGANISASJONENE

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Landsorganisasjonen (LO)
LO-NHO – ordningene
 Kommunenes sentralforbund (KS)
   Fellesforbundet (FF)
   Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
   Norsk Industri (NI)
 Norges bilbransjeforbund (NBF)
  Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.)
  Norges Lastebileiers Forbund
Norges Byggmesterforbund
  Byggenæringens Landsforening
Sekretariatet for små og verneverdige fag
Håndverksnett.no (SSV)

 OVERSIKT OVER LOVER, FORSKRIFTER OG STANDARDER

Opplæringslova
Forskrift til Opplæringslova
Norges Standardiseringsforbund
EU-direktiver og standarder
ISO – International Organisation for Standardization

FYLKET OG SKOLER

Innlandet fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Hadeland videregående skole
Raufoss videregående skole
Gjøvik videregående skole
Hønefoss videregående skole
Videregående skoler i Innlandet
Videregående skoler i Viken

OFFENTLIG INFORMASJON

ANDRE