Et fleksibelt og enkelt undervisningsprogram for lærlinger og andre.

OHIH har i flere år tilbudt internettbasert restteorikurs. Dette er en kostnadseffektiv, internettbasert undervisningsform som gir stor fleksibilitet både for lærling, lærebedrift og andre. Teorien kombineres med praktiske oppgaver på arbeidsplassen. Gjennomføringen kan legges opp til tider som passer både bedrift og lærling, og det blir ingen reise til kurssted.  Deltakerne kan sitte på egen arbeidsplass, i hjemmet, eller være på reise – og kurset er like tilgjengelig.  

Forutsetningen er at kursdeltakeren disponerer en datamaskin med internettilgang og lærebøker. Oppgaver løses og sendes over internett til rettelærer, som gir tilbakemelding på internett i form av karakter og vurdering.

Anbefalt litteratur finner du her. Læremateriell er ikke inkludert i prisene (se under).

Det er fullt mulig å samarbeide med sine kurskollegaer i egne diskusjonsgrupper. Vi har valgt å beholde plattformen eDucation fordi vi har fått tilbakemelding om at den er enkel og grei å bruke. Vi samarbeider fortløpende med ansvarlige om tilpasning av systemet etter våre brukeres ønske og våre erfaringer.

REVIDERTE KURS

Nå har vi revidert oppgavene i henhold til de nye læreplanene i Kunnskapsløftet. De siste årene har tilgangen til digitalt lærestoff og bilde/videomateriell økt massivt. Vi har i samarbeid med flere aktører i bilbransjen (importører, forhandlere, bransjeforeninger) integrert visuelle og interaktive elementer. Bl.a er MECAs undervisningssystem Electude integrert.

DU KAN NÅ VELGE SELV OM DU VIL KJØPE KURS MED ELLER UTEN MECA Electude.

MECA har utviklet bransjens mest moderne e-learningplattform. Her kan du i ditt eget tempo, når du selv vil, ta del av kurs som inneholder teori blandet med praktiske oppgaver. Kursmateriellet bygger på 3D-animasjoner og interaktive modeller der du får i oppdrag å måle, justere og regulere. Er det noe du trenger å repetere, er det bare å gå tilbake og gjennomgå leksjonen en gang til. Vårt utdanningssystem inneholder mange simuleringer og interaktive øvelser, hvilket gir en svært virkelighetstro og morsom læring.

Også for VG2-elever: Kursene er best egnet til å dekke restteori i det aktuelle fag. 2 kurs i kombinasjon kan være god eksamensforberedelse for VG2-eksamen i felles programfag.

Eksempel:   Lette kjøretøy eller tunge kjøretøy +  reservedelsfaget = VG2 kjøretøy
                       Billakkering + Bilskade = VG2 Skade/lakk/karosseri

OHIHs Nettlærling er en fleksibel kursform når det gjelder faginnhold, brukere og lærere. Du kan selv velge om du kjøper kurs med rettelærer, om du ønsker å foreta retting med egen rettelærer. Du risikerer ikke «pengene ut gjennom vinduet» da vi har en refusjonsordning hvor refusjon beregnes etter en gitt brøk.

BEDRIFTSFORDELER

 1. Fleksibelt. Lærling og bedrift kan legge opp til en egen studieordning som passer begge parter
 2. Ingen reiseutgifter i forbindelse med kurset. Kontinuiteten i opplæringen blir bedre når lærlingen blir på arbeidsplassen
 3. Kostnadseffektivt. Kurskostnadene holdes på et minimum. Økonomisk risiko reduseres fordi det eksisterer en refusjonsordning i de tilfeller lærlingen avbryter sin lærekontrakt i kursperioden. Ved avbrudd vil 25%, 50% eller 75% av kurskostnadene (etter fradrag av lisens kr. 1.500,-) refunderes i henhold til gjennomført kurs.
 4. OHIH stiller sin rettelærer til rådighet. Det er likevel opp til det enkelte opplæringskontor å velge rettelærer

DELTAKERFORDELER

 1. Fleksibelt. Oppgaver løses når det passer lærling og bedrift
 2. Lett å bruke, lett å forstå
 3. Ingen reisevei. Tilgjengelig på arbeidsplass, hjemme og på reiser
 4. Krever kun PC med internettilgang,  brukernavn og passord
 5. Oversiktlige menyer:
 6. Karakterer og vurdering fra lærer på alle oppgaver
 7. Kan kommunisere/samarbeide med andre deltakere og lærer uavhengig av geografiske avstander

 RETTELÆRERFORDELER 

 1. Fleksibelt
 2. Tilgjengelig på arbeidsplass, hjemme og på reiser
 3. Enkel og oversiktlig administrering av klasser og oppgaver
 4. Elevene kan nås enkeltvis eller samlet
 5. All informasjon (elever, oppgaver, løsninger, o.l.) lagret på en plass.
 6. Automatiske rapporter ved leveringsforsinkelser

TILGJENGELIGE KURS OG PRISER:

Kurs uten Electude integrert Antall brev Deltakeravgift Rettelærer Totalavgift inkl. retting
Bilfaget lette kjøretøy 30 3 940 5 250 9 190
Bilfaget tunge kjøretøy 30 3 940 5 250 9 190
Billakkererfaget 30 3 940 5 250 9 190
Bilskadefaget 30 3 940 5 250 9 190
Reservedelsfaget for kjøretøy 30 3 940 5 250 9 190
Tømrerfaget, inkl. perm og Byggforsk-CD 12 3 160 2 250 5 410
Kurs med Electude integrert Antall brev Deltakeravgift ettelærer Totalavgift inkl. retting>
Bilfaget lette kjøretøy 30 4 725 5 250 9 975
Bilfaget tunge kjøretøy 30 4 360 5 250 9 610
Bilskadefaget 30 4 360 5 250 9 610

Læremateriell er ikke inkludert. Anbefalt litteratur finner du her.

Prisen er differensiert avhengig av mengde integrert tilleggslærestoff.
Refusjon ved avbrudd: 25%, 50%, eller 75% av kurskostnader i forhold til gjennomført kurs
(med fradrag av lisenskostnad kr. 1.500,- )

Trykk her for brukermanual.