Vi har forsøkt å samle noen brosjyrer til bruk for rekruttering til de forskjellige bedriftene på Hadeland som rekrutterer lærlinger fra VG2-fagene. Disse brosjyrene er lagt ut på siden for dokumenter

Her vil du også finne maler for arbeidsbøker til bruk i faget prosjekt til fordypning