Hovedløpet for lærling er 2 år i videregående skole (VG1 og VG2) pluss 2 år i bedrift (VG3).

Som lærling har du mange fordeler, blant annet:

 • Sikker vei mot et fagbrev
 • Lønn under læretiden
 • Oppfølging under læreforholdet
 • Delta på lærlingsamlinger
 • Gode jobbmuligheter etter endt utdanning
 • Mulighet for videre utdanning etter fagbrev

Om å være lærling/lærekandidat

En lærling tegner en lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve.

Som lærling styres arbeidsforholdet ditt av to kontrakter:

Lærekontrakten skriver du med bedriften og OHIH, som opptrer på vegne av bedriften. Lærekontrakten gir deg rettigheter til å ha arbeidsoppgaver i samsvar med det læreplanen beskriver, slik at du lærer faget ditt.

Ansettelseskontrakten skriver du med bedriften, og den gir deg rettigheter og plikter tilsvarende de andre ansatte i bedriften. Det er kun en forskjell, nemlig at din ansettelse kun gjelder så lenge du er lærling. Når du ikke er lærling lenger kan du og bedriften velge om dere vil føre ansettelsen videre.

Det er mulig å begynne som lærling uten videregående skole eller med 1 år på videregående skole. Da må lærlingen framstille seg til alle eksamener for å kunne avlegge fag-/svenneprøve.

En lærekandidat:

 • er en som tegner en opplæringskontrakt med sikte på å oppnå kompetansebevis i faget
 • kan gå opp til deler av læreplanen innen ordinær tid
 • kan bygge på sitt kompetansebevis og oppnå fag-/svennebrev hvis det er ønskelig
 • har de samme rettigheter og plikter som gjelder for en lærling

Som lærling vil du få tilgang til Kompetanseboka, et nettbasert hjelpemiddel til deg og bedriften, og skal først og fremst bidra til at du som lærling/lærekandidat når målene i læreplanen. Kompetanseboka inneholder nyttig informasjon til deg som lærling. Men bedriftens interne læreplan fungerer også som dokumentasjon for lærlingen.

Når du som lærling møter arbeidslivet for første gang, melder det seg mange spennende og utfordrende oppgaver. Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter. Stikkordsmessig gjelder følgende ansvarsforhold i læretiden:

Lærlingens ansvar:

 • følge bedriftens arbeidsreglement
 • følge lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager
 • bruke pålagt verneutstyr
 • ivareta bedriftens utstyr på en sikker måte
 • overholde arbeidstiden og bedriftens melderutiner
 • plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold
 • bruke Kompetanseboka og intern opplæringsplan i samarbeid med lærebedriften og OHIH

Bedriftens og OHIH’s ansvar:

 • tegne lærekontrakt
 • ta arbeidsgiveransvar (lærebedriften)
 • holde nødvendig verneutstyr, verktøy og arbeidsklær (lærebedrift)
 • tegne yrkesskadeforsikring
 • sørge for at opplæringen foregår i henhold til opplæringsloven og i samsvar med læreplanen for faget
 • følge opp bruken av Kompetanseboka og intern læreplan
 • melde deg opp til fag-/svenneprøve

Ulykkesforsikring dekkes av Fylkeskommunen kun mens elevene går på skole. I lærlingperioden (VG3) gjelder bedriftenes forsikringer for ansatte. Her kan du lese om forsikring.