Hva er TAF?

Teknisk, allmennfaglig utdanning (TAF) er et 4-årig utdanningstilbud som omfatter VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP), VG2 Produksjons- og Industriteknikk, bedriftsopplæring og spesiell studiekompetanse.

Hvorfor velge TAF?

Industrien trenger fagarbeidere og ingeniører med teoretisk og yrkesfaglig kunnskap på høyt nivå. TAF-utdanningen gir fagarbeideme et spesielt godt teorigrunnlag for videre studier. Fremtidige ingeniører med bakgrunn i TAF-utdanning vil ha yrkeserfaring kombinert med allsidig kunnskap om bedrift og fag. Med TAF-utdanning vil du imøtekomme krav om god praktisk og teoretisk kompetanse i arbeidslivet. Gjennom denne ordningen vil du få en utdannelse som fører fram mot fagbrev, samtidig som du kan oppnå spesiell studiekompetanse som muliggjør videre utdanning gjennom høyskoler og universitet. Med spesiell studiekompetanse menes her de krav som stilles for opptak til aktuell høyere teknisk utdanning.

Organisering av opplæringa

Utdanninga organiseres ved et samarbeid mellom Raufoss vdg skole og medlemsbedrifter av OHIH. Den praktiske opplæringa foregår i bedriftene og den teoretiske delen i skolen. Opplæringa er organisert slik at elvene/lærlingene veksler kontinuerlig mellom skole og bedrift i 4 år. De 2 første årene er du elev og de siste 2 årene er du lærling med lærekontrakt. Når utdanningen er avsluttet med eksamen og fagbrev vil du kunne velge om du ønsker å søke høyere utdanning eller å satse på fagarbeiderjobb.

Søknad/inntak

Elever fra 10. klasse på ungdomsskolen kan søke TAF. Søknaden skal sendes til Fylkeskommunen på vanlig måte. Inntaket skjer i samråd med bedriftene og skolen på grunnlag av karakterer. Det stilles krav til gode teoretisk kunnskaper, særlig i matematikk og fysikk. Men de andre fagene er også viktige, fordi alle karakterer på vitnemålet teller til inntaket.