Litt historisk tilbakeblikk

Teknologien utvikler seg i alle håndverk- og industrifag, noe som gjør bransjene avhengige av tilgang på dyktige fagarbeidere. I den forbindelse gikk en del bedrifter på Hadeland sammen om å starte et opplæringskontor. Den 4. juni 1998 ble Opplæringskontoret for Håndverk- og Industrifag på Hadeland stiftet. I 2020 endret det navn til Opplæringskontoret Øst, etter at fylkesgrenser ble endret under regionreformen. Kontoret fikk samtidig et utvidet godkjenningsområde for hele østlandsområdet.

Kontoret er et samarbeid mellom en rekke bedrifter. Sammen arbeider vi med å legge forholdene til rette for lærling og lærlingbedrift. Kontoret er opprettet for å koordinere og effektivisere de tilsluttede bedrifters opplæringskapasitet. Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, samt videreutdanne arbeidstakere både på sikt med å ta svenneprøve eller fagprøve og gi etterutdanning.

Opplæringskontorets oppgaver

Kontoret skal holde kontinuerlig kontakt med medlemsbedriftene, de faglig ansvarlige og lærlingene. Det blir også ført tilsyn med lærlingene slik at de får den opplæringen som er beskrevet for faget. Kontoret skal inngå kontrakt med lærlingen på vegne av medlemsbedriftene. Opplæringskontoret skal ta ansvar for at lærlingene blir utplassert der det er nødvendig. Kontoret arbeider for en best mulig kontakt med næringsorganisasjoner og offentlige opplæringsmyndigheter.


Elin Raaum
Daglig leder

Tlf.: 480 08 548


Heidi Tatjana Aanekre
Lærling-koordinator

Tlf.: 994 79 392
E-post: heidi@okoest.no