Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller på en skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre. Fylkesopplæringssjefen har de siste årene gitt tilbud til lærere om etterutdanning i form av hospitering ute i bedrifter. Samarbeid mellom skolene og arbeidslivet er viktig. Vi ønsker derfor å gi mulighet for hospitering også fra arbeidslivet og inn i skolen.