I mai i fjor holdt vi kurs for instruktører og faglig ledere her i kantina i Jaren Næringspark. Kurset var gratis for alle medlemsbedriftene våre og omfattet bl.a.:

  • om å ha lærling/ lærekandidat
  • forpliktelser
  • læreplaner
  • interne opplæringsplaner
  • kommunikasjon
  • veiledningsarbeid
  • vurdering, herunder ½ års samtale og minifagprøver

Engebret Kraabøl (representant fra Oppland Fylkeskommune) var ansvarlig for gjennomføringen av kurset. Tilbakemeldingene så langt tyder på at kurset var vellykket og at det svarte til forventningene, og at de som møtte opp mente at det langt fra var en bortkastet dag. De følte at de fikk godt utbytte av dagen og vil gjerne anbefale kurset til andre. OHIH vil svært gjerne gjenta suksessen.