Snart begynner oktober, og selv om noen fortsatt mangler tilbud, har de fleste av VG2 elevene som sluttet før ferien, ordnet seg med videre utdanning. Enten har de fått lærlingplass, begynt påbyggingsfag eller fortsetter med yrkesrettet utdanning i VG3 på videregående skole.

OHIH har snart kommet opp i 30 påbegynte kontrakter, og dette er litt over forventet og budsjettert.

Men snart starter planleggingen av lærlingåret 2016. Vi tar en ringerunde til våre medlemsbedrifter for å skrive intensjonsavtaler for det kommende året. Også skolen på sin side forbereder sine VG2 elever med å finne bedrifter, som for eksempel i faget «Prosjekt til fordypning». Her vil elevene bli bedre kjent med bedriftene ved å jobbe noen timer i uka. Og bedriftene blir bedre kjent med elevene.